تصویر قالب استيل بلوك گيري بافت

قالب استيل بلوك گيري بافت Embedding Mold

قالب هاي استيل براي بلوك گيري بافت پاتولوژي در ابعاد متفاوت

تماس بگیرید
مقایسه کالاها