تصویر ست رنگ آميزی بافت
تصویر ست رنگ آميزی بافت
تصویر ست رنگ آميزی بافت
تصویر ست رنگ آميزی بافت

ست رنگ آميزی بافت Staining set for pathology

جارهای رنگ آميزی سيتولوژی و پاتولوژی روشی جديد برای رنگ آميزی لام 3 و 12 خانه به همراه سبد 25 رديفه

تماس بگیرید
مقایسه کالاها