تصویر سبد بافت پاتولوژی دربدار
تصویر سبد بافت پاتولوژی دربدار
تصویر سبد بافت پاتولوژی دربدار

سبد بافت پاتولوژی دربدار Embedding Cassette

تيشو كاست يا سبد بافت پاتولوژی مقام در برابر حلال ها و اسيدها در رنگهای مختلف با امكان يادداشت گذاری و آرشيو كردن

تماس بگیرید
مقایسه کالاها