تصویر جعبه بايگانی بلوك پاتولوژی
تصویر جعبه بايگانی بلوك پاتولوژی
تصویر جعبه بايگانی بلوك پاتولوژی
تصویر جعبه بايگانی بلوك پاتولوژی

جعبه بايگانی بلوك پاتولوژی DK Tissue File

جعبه بايگانی نمونه های پاتولوژی در ابعاد 33*45 قابليت ذخيره سازی 300 بلوك بافت دارای مقسم (پارتيشن) برای نگهداری راحت تر نمونه ها

تماس بگیرید
مقایسه کالاها