تصویر تيغ ميكروتوم FEATHER
تصویر تيغ ميكروتوم FEATHER
تصویر تيغ ميكروتوم FEATHER
تصویر تيغ ميكروتوم FEATHER

تيغ ميكروتوم FEATHER Microtome Blade

تيغهاي ميكروتوم براي برش انواع بافت کمپانی Feather ژاپن

تماس بگیرید
مقایسه کالاها